Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby v neděli 21. 10. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 14. 10. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích a odpoledne ve 14:00 v Horním Smržově.

V pondělí 8. 10. se konalo poslední rozloučení s emeritním synodním seniorem Pavlem Smetanou.

V týdnu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve středu ve 14:00 v Letovicích v základní škole a ve Vanovicích v 15:00 na faře.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Ve dnech 19.– 21. října 2018 se bude konat v Boskovicích podzimní školka mládeže na téma „A ty jako věříš?“ Více informací najdete na www.embs.cz nebo na facebooku.

Příští neděli budou čtené bohoslužby v 8:00 Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích, sestra farářka bude na cestě do Ústí nad Labem, kde se bude od 15:00 v Červeném kostele Českobratrské církve evangelické konat ordinace nových farářů a farářek. Četbou kázání poslouží v Jevíčku i ve Vanovicích Kamil Vystavěl, děkujeme.

V neděli 28. října 2018 chceme slavit neděli Díkčinění. Bohoslužby budou tuto neděli na všech místech – v Letovicích, ve Vanovicích a v Moravské Chrastové – s vysluhováním Večeře Páně. Sbírka bude určena na fond solidarity. Nabízíme dovoz i odvoz na bohoslužby.

Na stole vzadu v kostele si můžete vzít výtisk nového Vanovického zvonu, najdete v něm zamyšlení nad výročím 100 let církve a také informace o všech chystaných setkáních v měsíci říjnu a listopadu.

V kostele je nainstalovaná výstava ke 100 letům církve.

Staršovstvo sboru se rozhodlo vyhlásit mimořádnou sbírku na pomoc Indonésii, kterou 28. 9. zasáhlo zemětřesení a následně tsunami. Sbírka potrvá do konce října, přispívat můžete do pokladničky s nápisem Indonésie vzadu na stole.

Dnešní sbírka je určena pro náš sbor a jeho potřeby. 

 

Ohlášky z neděle 7. 10. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích se sejde řádná schůze staršovstva.

Dnes večer jste zváni na koncert komorní hudby do kostela ve Vanovicích. Vystoupí MUDr. Rula Machačová a hosté. Začátek v 18:00. Plakátek je na stole u východu.

V pondělí 8. 10. v 17:00 jste zváni na varhanní koncert Václava Duchoně.

V týdnu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve středu ve 14:00 v Základní škole v Letovicích a na faře ve Vanovicích v 15:00.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku a k bohoslužbám v DPS Letovice v 15:30.

V měsíci říjnu se budou dále konat tyto akce:

Ve dnech 19.– 21. října 2018 se bude konat v Boskovicích Podzimní školka mládeže na téma „A ty jako věříš?“ Více informací najdete na www.embs.cz nebo na facebooku.

V neděli 21. října 2018 v 15.00 hodin se v Červeném kostele Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem koná ordinace nových farářů a farářek. Mezi nově ordinovanými bude i naše sestra farářka Anna Peltanová.

V neděli 28. října 2018 chceme slavit neděli Díkčinění. Bohoslužby budou tuto neděli na všech místech – v Letovicích, ve Vanovicích a v Moravské Chrastové – s vysluhováním Večeře Páně. Sbírka bude určena na fond solidarity. Nabízíme dovoz i odvoz na bohoslužby.

Na stole vzadu v kostele si můžete vzít výtisk nového Vanovického zvonu, najdete v něm zamyšlení nad výročím 100 let církve a také informace o všech chystaných setkáních v měsíci říjnu a listopadu.

V kostele je nainstalovaná výstava ke 100 letům církve. Příští týden se sejdeme k bohoslužbám v 8:00 v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:00 v Horním Smržově.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Orientace na webu : ÚvodOhlášky