Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 18. 8. 2019

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Během následujícího týdne se sejdeme ve čtvrtek dopoledne v Diakonii Letovicích a odpoledne od 13:30 v Paprsku ve Velkých Opatovicích, od 15:30 nás čekají bohoslužby v DPS Letovice.

V sobotu 17. 8. proběhla v našem kostele svatba, novomanželé Stejskalovi dali sboru finanční dar.

Ve středu 14. 8. zemřel v nedožitých 87 letech Kamil Nezval z Letovic, rozloučení proběhne v rodinném kruhu v úterý 20. srpna ve smuteční obřadní síni města Boskovice.

Srdečně zveme na koncert Brněnského ekumenického sboru, který se bude konat v neděli 22. září v 16 hodin v evangelickém kostele ve Vanovicích. Komorní pěvecký sbor představí písně židovského raně barokního skladatele Salomona Rossiho, spojující v sobě originálním způsobem hebrejské žalmové texty s italskou renesanční polyfonií. Zazní též barokní nástroje v Rossiho instrumentální hudbě a vyprávění o životě tehdejší židovské komunity v italské Mantově.

Příští neděli proběhnou bohoslužby v Letovicích od 8 hodin a ve Vanovicích od 9:30 a od 14:30 v Moravské Chrastové.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Ohlášky z neděle 22. 9. 2019

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích a v 14:30 v Moravské Chrastové.

Během následujícího týdne se sejdeme k náboženství ve středu od 14 hodin v Letovicích v Základní škole ve třídě 8. D.

Ve čtvrtek k pobožnostem v 10:30 v Diakonii v Letovicích, v 13:30 v Paprsku ve Velkých Opatovicích, v 15:30 se pak sejdeme k bohoslužbám v DPS Letovice.

Mládež se sejde podle domluvy.

Srdečně zveme na koncert Brněnského ekumenického sboru, který se bude konat dnes 22. září v 16 hodin v evangelickém kostele ve Vanovicích. Komorní pěvecký sbor představí písně židovského raně barokního skladatele Salomona Rossiho, spojující v sobě originálním způsobem hebrejské žalmové texty s italskou renesanční polyfonií. Zazní též barokní nástroje v Rossiho instrumentální hudbě a vyprávění o životě tehdejší židovské komunity v italské Mantově.

Vzadu v kostele si můžete vzít nové vydání Vanovického ZVONU, najdete v něm krom přehledu pravidelných akcí i vzpomínky na letní tábory.

Vzadu v kostele se také můžete podepsat do svatební gratulace pro Evu Freitingerovou a Tomáše Uličníka.

Příští neděli proběhnou bohoslužby jen ve Vanovicích, budou čtené, četbou poslouží bratr kurátor. 

Příští neděli 29.9. jsme také zváni do Morůvek, k slavnostnímu otevření modlitebny – herny.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

ohlášky z neděle 3. 11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích se sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo.

Ve středu z kvůli stávce učitelů odpadá náboženství, proto jsme se rozhodli na středu vyhlásit brigádu na úklid sborové místnosti a zazimování kostela. Brigáda bude probíhat během celého dne, pokud se chcete zúčastnit, tak se prosím zdržte po bohoslužbách kvůli domluvě.

Biblická hodina pro dospělé bude ve středu od 18 hodin, jakj jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Evangelický kalendář (120Kč), Na každý den (110 Kč), Denní čtení (85 Kč).

Právě vychází kniha Blažkovský deník, kniha o místě, kde mnozí z vás poprvé poznali křesťanské společenství, pronikali do hloubky biblických příběhů, učili se žít v přírodě, řezat dřevo a sbírat šišky. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria.

Kniha má přes pět set stran, z toho je tři sta stran textu a v obrazové příloze nejdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže, skautů  i rodinných pobytů našich sborů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy.

Kniha s DVD stojí dohromady 350 Kč. Kdo by měl zájem také o Sázavský deník, může je mít jako balíček za 450 Kč.

Kdo by měl zájem o knihu, nechť se zapíše na objednávkový list.

Příští sobotu 9. 11. 2019 proběhne od 9 hodin v Brně II konvent brněnského seniorátu.

Sbor Církve bratrské V Letovicích, nás zve na besední večer u příležitosti 30 let svobody, 16. 11 v 17:00 v modlitebně CB Letovice. Hostem tohoto večera bude kazatel Církve bratrské Pavel Javornický.

Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na JTD-jubilejní toleranční dar.

ohlášky z neděle 10. 11.

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Ve 14 hodin se sejdeme v Horním Smržově.

Ve středu od 10 hodin se budou konat bohoslužby v DPS Letovice.

Ve středu proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Evangelický kalendář (120Kč), Na každý den (110 Kč), Denní čtení (85 Kč), Zastav se na chvíli (27 Kč).

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Sbor Církve bratrské V Letovicích, nás zve na besední večer u příležitosti 30 let svobody, 16. 11 v 17:00 v modlitebně CB Letovice. Hostem tohoto večera bude kazatel Církve bratrské Pavel Javornický.

V neděli 24. 11 od 15 hodin proběhnou v Moravské Chrastové ekumenické bohoslužby Na památku obětí dopravních nehod.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.