Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 8. 12. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Odpoledne ve 14. hodin proběhnou bohoslužby v Horním Smržově, kde nám poslouží farář Ivo David.

Ve středu v 10 hodin proběhnou v DPS Letovice vánoční bohoslužby s Večeří Páně. Srdečně zveme každého, kdo by chtěl přijít.

Ve středu proběhne náboženství od 14 hodin v ZŠ Letovice. Poté bude od 18 hodin následovat biblická pro dospělé.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

V sobotu v 9:30 se sejdeme na faře ke zkoušce vánoční hry.  

Stále si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Dnes večer můžete v ČCE Boskovice navštívit 2. adventní koncert - Pavel Zemen – klavírní recitál, koncert začne v 18:00.

V sobotu 14. 12. 2019 od 17 hodin jsme zváni do modlitebny Církve bratrské v Letovicích na koncert brněnské skupiny AD HOC.

Vydali jsme vánoční Zvon, v kterém je úvaha, biblické zamyšlení i přehled vánočních bohoslužeb.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Ohlášky 1. 1. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám s VP zde ve Vanovicích od 9:30.

Příští bohoslužby budou 5. ledna.  Sejdeme se v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích na faře. Po bohoslužbách ve Vanovicích se uskuteční pravidelná schůze staršovstva.

V příštím týdnu bude probíhat Alianční týden modliteb. Bohoslužby v našem sboru budou v pondělí 6. 1. 2020, kázat bude Petr Asszonyi. Rozpis celého týdne naleznete na nástěnce v chodbě.

Kvůli Aliančnímu týdnu se neuskuteční středeční biblická.

18. ledna 2020 se můžete v Brně zúčastnit Sboropění.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Máme pro vás leták od ÚCK k financování církve. Těchto letáků máme velké množství, můžete si vzít libovolné množství případně je šířit dál.

Přejeme Vám požehnané Vánoční svátky i nový rok 2020.