Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Plán bohoslužeb v měsíci květnu

03. 05.   08:00   Jevíčko (max. 15 lidí)

17. 05.   08:00   Jevíčko (max. 100 lidí)

17. 05.   09.30   Vanovice (max. 100 lidí)

17. 05.   14:00   Horní Smržov (max. 100 lidí)

24. 05.   08:00   Letovice (max. 100 lidí)

24. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   14:30   Moravská Chrastová (max. 100 lidí)

Plán bohoslužeb závisí na vládních nařízeních a doporučení Synodní rady. Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách https://www.ustredicce.cz/. O případné změně Vás budeme informovat. 

Ohlášky z neděle 24. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích. Děkujeme církvi bratrské za zapůjčení prostor pro bohoslužby v Letovicích.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek 28. května od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

V pondělí 1. června proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele od 17 hodin – pokud chcete jet, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Děkujeme za vaši obětavost v době karantény. Radujeme se z toho, že se opět smíme potkávat

Příští neděle je pátou nedělí v měsíci – bohoslužby budou ve Vanovicích od 9:30, je to svatodušní neděle – bude vysluhována VP (při té nemusíme mít roušky) a bude připraven program pro děti. Před bohoslužbou budeme pořádat od 8 hodin férovou snídani před kostelem nebo na faře (podle toho co nám počasí dovolí). Bude se podávat fairtrade káva, čaj kakao a k tomu může každý přinést nějaký svůj výrobek (buchtu, bábovku, chléb…). Všichni jste srdečně zváni.

Odpoledne ve 14:30 budou proběhnou bohoslužby v Moravské Chrastové, i zde bude vysluhována VP.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Sbírka příští týden je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Do konce května také můžete přispívat na JJ, kdo by stál o sběrací listiny, tak jsou k dispozici.

Ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:30 v Moravské Chrastové. Na obou místech bude dnes vysluhována VP. Ráno před bohoslužbami jsme se sešli k férové snídani.

Zítra od 17 hodin proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele – pokud se jich chcete zúčastnit a zatím nemáte odvoz, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Zveme vás na přednášku Jak zachovat Paměť národa, kterou přednese Mikuláš Kroupa (ředitel organizace Post Bellum) v úterý 9. června, od 11 hodin ve FS ČCE Brno Židenice

Srdečně zveme také na koncert Karla Mužátka (trubka) a Matěje Boka (varhany), který proběhne v našem kostele 21. černa 2020 od 17 hodin.

Dnešní sbírka je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám od 8 hodin v Jevíčku a od 9:30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích proběhne pravidelná schůze staršovstva.

Ohlášky z neděle 5. 7. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Ve středu proběhnou od 10 hodin bohoslužby v DPS Letovice.

Ve čtvrtek se bude konat pobožnost v Diakonii v Letovicích od 10:30 i pobožnost v Paprsku ve Velkých Opatovicích od 13:30.

Olešnický sbor nás zve na varhanní koncert studentů Plzeňské konzervatoře - v neděli 5. července 2020 v 15 hodin v evangelickém kostele v Olešnici.

Na stolku u východu si můžete vzít pozvánku na příměstský tábor, který se bude konat od 10. do 14. srpna

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám od 8 hodin v Letovicích a od 9:30 ve Vanovicích.