Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby na 3. adventní neděli

16. 12. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 2. 12. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích. Protože je 1. adventní neděle, tak je na obou místech vysluhována Večeře Páně. Po bohoslužbách ve Vanovicích se ke své pravidelné schůzce sejde staršovstvo.

V týdnu se konají tyto akce: Ve středu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve 14:00 v Letovicích v základní škole. Středeční biblická pro dospělé se v tomto ani v následujícím týdnu konat nebude. Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii. V pátek se sejde mládež v Boskovicích, možná přijde i host.

Pozvánky na různé adventní akce jsou na nástěnce v chodbě.

V sobotu 15. 12. v 17:00 vystoupí v Moravské Chrastové cimbálová muzika A. Stehlíka.

Dnešní sbírka je seniorátem vyhlášená jako sbírka na podporu seniorátních středisek Diakonie ČCE.

Příští neděli se budou konat bohoslužby od 8:00 v Letovicích, od 9:30 ve Vanovicích a od 14:00 v Horním Smržově.

 

Ohlášky z neděle 9. 12. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích. A od 14:00 v Horním Smržově, kde bude slavena Večeře Páně.
 
Sbírka z minulé neděle určená na podporu seniorátních středisek Diakonie ČCE vynesla 2460 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 
Včera v sobotu 8. 12. proběhlo poslední rozloučení s Jiřím Pospíšilem z Letovic-Třebětína. Pozůstalí dali sboru dar.
 
V tomto týdnu se uskuteční následující setkání:
 
– Ve středu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve 14:00 v Letovicích v základní škole.
 
– Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii a v Paprsku ve Velkých Opatovicích.
 
– Ve čtvrtek od 15:30 proběhnou v Centru sociálních služeb města Letovice adventní bohoslužby s Večeří Páně, kterými nám poslouží bratr farář Filip Keller ze Svitav. Prostor kaple je přizpůsoben starším lidem, je bezbariérový a dobře ozvučený. Všichni jsou zváni.
 
– Mládež se v pátek nekoná, ale příští týden 22. 12. bude vánoční mládež s přespáním, na kterou by každý měl přinést anonymní dárek.
 
V sobotu 15. 12. v 17:00 vystoupí v Moravské Chrastové – cimbálová muzika A. Stehlíka.
 
Tuto sobotu se uskuteční i adventní koncert pořádaný Městským kulturním střediskem Letovice od 16:00.
 
Adventní koncerty se konají i ve sboru ČCE v Boskovicích a to každou adventní neděli od 18:00.
 
Již vyšel nový Zvon, ve kterém najdete kromě jiného i časy vánočních bohoslužeb. Oproti loňským rokům se změnil čas bohoslužby 26.12. ve Vanovicích. Tato bohoslužba bude až v 10:30 ve Vanovicích na faře.
 
Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Příští neděli se budou konat bohoslužby od 8:00 v Jevíčku, od 9:30 ve Vanovicích. Bohoslužby budou čtené.


Orientace na webu : ÚvodOhlášky