Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby 13. 1. 2018:

 

Jevíčko v 8:00, 

Vanovice v 9:30.

 

 

Moravská Chrastová - kazatelská stanice

Bohoslužby se v Moravské Chrastové konají vždy 4. neděli v měsíci od 14.30 v kostele ČCE.

Orientace na webu : ÚvodMoravská Chrastová