Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 5. 7. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Ve středu proběhnou od 10 hodin bohoslužby v DPS Letovice.

Ve čtvrtek se bude konat pobožnost v Diakonii v Letovicích od 10:30 i pobožnost v Paprsku ve Velkých Opatovicích od 13:30.

Olešnický sbor nás zve na varhanní koncert studentů Plzeňské konzervatoře - v neděli 5. července 2020 v 15 hodin v evangelickém kostele v Olešnici.

Na stolku u východu si můžete vzít pozvánku na příměstský tábor, který se bude konat od 10. do 14. srpna

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám od 8 hodin v Letovicích a od 9:30 ve Vanovicích.

Ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:30 v Moravské Chrastové. Na obou místech bude dnes vysluhována VP. Ráno před bohoslužbami jsme se sešli k férové snídani.

Zítra od 17 hodin proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele – pokud se jich chcete zúčastnit a zatím nemáte odvoz, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Zveme vás na přednášku Jak zachovat Paměť národa, kterou přednese Mikuláš Kroupa (ředitel organizace Post Bellum) v úterý 9. června, od 11 hodin ve FS ČCE Brno Židenice

Srdečně zveme také na koncert Karla Mužátka (trubka) a Matěje Boka (varhany), který proběhne v našem kostele 21. černa 2020 od 17 hodin.

Dnešní sbírka je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám od 8 hodin v Jevíčku a od 9:30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích proběhne pravidelná schůze staršovstva.

Pozvánka na koncertOhlášky z neděle 24. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích. Děkujeme církvi bratrské za zapůjčení prostor pro bohoslužby v Letovicích.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek 28. května od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

V pondělí 1. června proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele od 17 hodin – pokud chcete jet, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Děkujeme za vaši obětavost v době karantény. Radujeme se z toho, že se opět smíme potkávat

Příští neděle je pátou nedělí v měsíci – bohoslužby budou ve Vanovicích od 9:30, je to svatodušní neděle – bude vysluhována VP (při té nemusíme mít roušky) a bude připraven program pro děti. Před bohoslužbou budeme pořádat od 8 hodin férovou snídani před kostelem nebo na faře (podle toho co nám počasí dovolí). Bude se podávat fairtrade káva, čaj kakao a k tomu může každý přinést nějaký svůj výrobek (buchtu, bábovku, chléb…). Všichni jste srdečně zváni.

Odpoledne ve 14:30 budou proběhnou bohoslužby v Moravské Chrastové, i zde bude vysluhována VP.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Sbírka příští týden je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Do konce května také můžete přispívat na JJ, kdo by stál o sběrací listiny, tak jsou k dispozici.

Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 21. 5. 2020 proběhnou v našem kostele ve Vanovicích od 16 hodin bohoslužby k Nanebevstoupení Páně. Všichni jste srdečně zváni.

Plán bohoslužeb v měsíci květnu

03. 05.   08:00   Jevíčko (max. 15 lidí)

17. 05.   08:00   Jevíčko (max. 100 lidí)

17. 05.   09.30   Vanovice (max. 100 lidí)

17. 05.   14:00   Horní Smržov (max. 100 lidí)

24. 05.   08:00   Letovice (max. 100 lidí)

24. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   14:30   Moravská Chrastová (max. 100 lidí)

Plán bohoslužeb závisí na vládních nařízeních a doporučení Synodní rady. Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách https://www.ustredicce.cz/. O případné změně Vás budeme informovat. 

  15. 03. 2020 17:24

Z jednání mimořádného staršovstva v soboru dne 14. 03. 2020 v 18:00 hod ve Vanovicích

Jednání staršovstva bylo svoláno e-mailem ze dne 12. 03. 2020 s rozeslaným sdělením SR ČCE v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR.

Přítomno (8), nepřítomno (11), z toho některé omluveni, jiní k dispozici na e-mailu, mobilu na dálku.

Z programu:      

1) bohoslužby

Veškeré pravidelné bohoslužby (v sídle sboru i kazatelských stanicích) se až do odvolání ruší. Na webových stránky byl vložen odkaz na evangelické on-line bohoslužby z různých sborů.  Po uzdravení farářky (od příští neděle) budou na webu kázání (vč. biblických čtení, modliteb, písní).  Doporučujeme domácí bohoslužby v rodinném kruhu (Bible, EZ+D, NKD+EK, Hesla JB 2020, Denní čtení 2020, sbírky kázání, aj. knihy a tiskoviny...)

2) ostatní shromáždění

Také i ostatní pravidelná shromáždění a setkání (BH, mládež) v týdnu  se až do odvolání ruší. Aktuální situaci můžete sledovat na webových stránkách www.vanovice.evangnet.cz .

ŘKC farnost Letovice nás vyzývá v úterý (17. 3.) ke společnému půstu a modlitbám, každý u sebe doma, avšak v myšlenkách společně. 

3) návštěvy a další

V případě jakékoliv potřeby (konzultace, individuální návštěvy nebo osobní pomoci) jsou k dispozici na mobilních telefonech farářka, pastorační pracovnice, příp. kurátor.  Aktuální informace včetně kontaktů je také na vývěsce za oknem fary.

V případě onemocnění, je nutné omezit osobní styk (návštěvy), konzultovat stav po telefonu. Nezvat si návštěvu, když jsem nemocný. Nejezdit na návštěvu, když jsem nemocný.

4) pohřby

Na konání pohřbů se omezení (zákaz, ani max. počet) nevztahuje. Případné pohřby budou probíhat. Nemůžeme nařídit, aby probíhaly jen v rodinném kruhu, ale v současné situaci platí, že čím méně lidí, tím lépe. I zde je potřebí dodržovat hygienické zásady (rozestup mezi lidmi, omezit podávání rukou, používat osobní dezinfekci, nechodit mezi lidi i jen lehce nemocný.)

Na základě farářkou předloženého návrhu programu, sepsal Tomáš Rozbořil, kurátor

Pastýřský list Synodního seniora

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm

 

On-line informace

Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line bohoslužeb.

http://bit.ly/e-bohosluzby

Každý den najdete novou úvahu zde

https://soundcloud.com/user-41012488 

Materiál k pobožnostem zde

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

web diakonie ČCE k současné situaci

https://jsmesvami.diakonie.cz/

Kázání na webu

 Ve složce Ke stažení si můžete nově přečíst i kázání z minulé neděle.