Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby v neděli 11. 11. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30,

Horní Smržov v 14:00.

 

 

Kalendář → 46. týden 2018 | Zobrazit měsíční
| |
Datum Čas Událost

Biblické hodiny pro dospělé

K biblické hodině pro dospělé se poprvé sejdeme ve středu 7. listopadu 2018 v 18:00 na faře ve Vanovicích. Poté se budou biblické hodiny konat pravidelně každou středu v 18:00 ve Vanovicích.

Náboženství

I v letošním roce probíhá výuka náboženství. Děti se na náboženství schází ve škole v Letovicích ve středu ve 14:00 a ve Vanovicích na faře také ve středu v 15:00.

Pokud byste o tuto výuku měli zájem, nebo pokud víte o někom, kdo jej má, kontaktujte prosím farářku sboru nebo pastorační pracovnici. Kontakty naleznete zde.

Vanovický zvon – Říjen 2018

Aktuální Vanovický zvon obsahuje zamyšlení nad výročím 100 let naší církve, pozvánky na bohoslužby a na další události a aktuální informace ze sboru a církve. Zobrazit nebo stáhnout si jej můžete v sekci Ke stažení.

Pozvánka na instalaci sestry farářky Anny PeltanovéDlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 4. 11. 2018

 
Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích. Ve Vanovicích se po bohoslužbách sejde staršovstvo. V týdnu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve středu ve 14:00 v Letovicích v základní škole.
 
Ve středu v 15:30 bude v evangelickém kostele ve Vanovicích poslední rozloučení s paní Marií Bártovou z Drválovic, dlouholetou členkou pěveckého sboru Vlastimil.
 
Ve středu se také bude konat první biblická od 18:00 na faře ve Vanovicích. Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Paprsku a od 15:30 v DPS Letovice.
 
V pátek bude mládež s hostem, Jakub Němec bude vyprávět o své cestě na Ukrajinu, čas bude upřesněn na facebooku.
 
V sobotu 10. listopadu 2018 se ve sboru ČCE v Brně II koná seniorátní shromáždění Brněnského seniorátu – konvent.
 
V neděli 18. listopadu 2018 se bude konat instalace sestry farářky Anny Peltanové ve Vanovicích. Ke slavnostnímu shromáždění se sejdeme v evangelickém kostele ve Vanovicích ve 14:30 hodin.
 
V sobotu 24. listopadu se ve sboru ČCE v Brně II koná podzimní seniorátní konference s tématem vysluhování Večeře Páně dětem.
 
V neděli 25. listopadu 2018 se připojíme k projektu bohoslužeb za oběti dopravních nehod. K ekumenické bohoslužbě se sejdeme v evangelickém kostele v Moravské Chrastové ve 14:30 hodin. Skauti z Moravské Chrastové nás prosí o podporu sbírky, kterou pořádá Diakonie Broumov.
 
Ve sbírce na Indonésii se vybralo celkem 4920 korun. V celocírkevní sbírce z minulé neděle se vybralo 4600 korun. Všem dárcům děkujeme.
 
Příští neděli bude sbírka celocírkevní, na Jubilejní toleranční dar - sbírka vyhlášená Jeronýmovou Jednotou ke Dni reformace, slouží k posílení fondu, ze kterého se poskytují půjčky. Výnos je cca 450 000 korun.
 
Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v 8:00 v Jevíčku, v 9:30 ve Vanovicích na faře a ve 14:00 v Horním Smržově.
 

Orientace na webu : Úvod