Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

NOC KOSTELŮ ve Vanovicích

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů do vanovického evangelického kostela a to v pátek 28. 5. 2021.

Program: 

17:00Komentované prohlídky kostela
17:05Venkovní program pro děti
19:00Bohoslužba
21:00Zakončení

Těšíme se na setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kázání ke stažení

Nedávná kázání i Vanovický zvon si můžete stáhnout v záložce Ke stažení

Poslední přidané kázání je z 23. 5. 2021.

K novým opatřením

Níže si můžete pročíst aktuální nařízení, která naleznete i na tomto odkazu 

https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

O aktuálním dění ve sboru vás budeme informovat na těchto stránkách.

Pastýřský list Synodního seniora

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm

 

On-line informace

Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line bohoslužeb.

http://bit.ly/e-bohosluzby

Úvahy, písně a další k poslechu naleznete zde

https://soundcloud.com/ecirkev

Materiál k pobožnostem zde

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

web diakonie ČCE k současné situaci

https://jsmesvami.diakonie.cz/