Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5, 15–20

 

 

_________________________________

 

Bohoslužby v neděli 8. 7. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Kalendář → 29. týden 2018 | Zobrazit měsíční
| |
Datum Čas Událost

100. výročí Českobratské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň.

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem (nejen) evangelické mládeže. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.

Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení.

Pro aktuální informace sledujte zvláštní web věnovaný výročí na adrese www.100letcce.cz, kde naleznete všechny podrobnosti o oslavách sta let naší církve.

Přihlašování na letní tábory na Blažkově

Ohlášky z neděle 8. 7. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:00 v Horním Smržově. V Letovicích a ve Vanovicích nám poslouží bratr farář Jaroslav Vítek z Brna, a v Horním Smržově bratr farář Ivo David z M. Třebové, oběma bratrům děkujeme za službu slova Božího.

Ve čtvrtek 12. 7. se budou konat pobožnosti v Diakonii Letovice v 10:30, v Paprsku ve Velkých Opatovicích ve 13:30 a v DPS Letovice v 15:30.

Za týden v neděli 15. července se sejdeme k bohoslužbám v Jevíčku v 8:00 a ve Vanovicích v 9:30 a po bohoslužbách ve Vanovicích se sejde řádná schůze staršovstva.

Staršovstvo s radostí oznamuje, že 24. června při sborovém shromáždění byla řádně zvolena sestra farářka Anna Peltanová za farářku Evangelického sboru ve Vanovicích na období 5 let s nástupem od 1. 8. 2018.

Dnešní sbírka je určena pro náš sbor a jeho potřeby.

Orientace na webu : Úvod