Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

 

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

 

Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnosem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

 

,,Mé úmysly, nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

 

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

 

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsévá a chléb tomu, kdo jí.

 

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

 

 

Iz 55, 6-11

 

 

_________________________________

 

Bohoslužby v neděli 25. 2. 2018:

Letovice v 8:00,

Vanovice v 9:30

 

 

Kalendář → 08. týden 2018 | Zobrazit měsíční
| |
Datum Čas Událost

Ohlášky z neděle 18. 2. 2018

Děkujeme bratru seniorovi Jiřímu Gruberovi za jeho službu a jsme rádi, že dnes posloužil v Jevíčku i ve Vanovicích. Po shromáždění jste zváni na čaj a posezení do mládežnické místnosti, kde bude prostor s bratrem seniorem pohovořit.

Příští neděli se sejdeme v Letovicích v 8:00 a ve Vanovicích v 9:30. Poslouží nám bratr farář Jiří Šimsa. V týdnu se budou konat všechna pravidelná setkání, náboženství ve Skrchově i v Boskovicích, také biblické hodiny pro dospělé ve Vanovicích a ve Stvolové. Ve čtvrtek se sejdeme v Paprsku ve velkých Opatovicích a v domě s pečovatelskou službou v Letovicích v 15:30.

V Jevíčku se za 14 dnů (4.3.2018) nesejdeme, ale jste zváni do Vanovic k bohoslužbám při kterých bude kázat sestra vikářka Anna Peltanová. Sestra vikářka se zajímá o volné kazatelské místo v našem sboru a po bohoslužbách ve Vanovicích bude následovat rozhovor se členy sboru, kterého se tak můžete účastnit. Dnešní celocírkevní sbírka je určena na podporu církevního tisku.

Minulý týden se sešlo ke své pravidelné schůzi staršovstvo. Zde je několik informací z jeho jednání. Staršovstvo:
- schválilo plán bohoslužeb na další období, včetně velikonoc,
- zabývalo se přípravou výročního sborového shromáždění včetně volby poloviny staršovstva,
- předložilo rámcové podklady pro návrh rozpočtu 2018 vyplývající ze sborových závazků,
- zabývalo se přípravou letních koncertů a přednášky, výstavy včetně sjednání jejich podpory ze strany obce,
- řešilo v souvislosti s povoláním pastorační pracovnice (a jejím navýšením úvazku od 1.2.2018 na plný) a vybavení kanceláře na faře pro její činnost (tiskárnu/kopírku/skener, počítač, ...),
- o možnosti náhrady účetního programu Xaverius; programem Pohoda; prostřednictvím Diakonie – o posouzení vhodnosti programu Farářova pravá ruka (FarPr) a jeho zakoupení pro potřeby a činnosti sboru,
- přijalo informaci o novém logu ČCE a jeho užívání sbory od 1.1.2018,
- jednalo o knihách aktuálně evidovaných na faře (seznam je Vám k dispozici) a o jejím způsobu naložení s nimi (možnosti půjčování, převodu do obecní knihovny, darování),
- projednávalo přípravu návštěvy ses. vikářky Anny Peltanové a její služby ve sboru v neděli 2.3.2018 ve Vanovicích,
- se zabývalo postupem úprav bytu faráře, kokr. rekonstrukcí podlahy v kuchyni ,
- projednalo odběr církevních tiskovin a úpravu jejich množství,
- a další administrativně evidenční, hospodářské a finanční záležitosti sboru.

Bohoslužby

Upozorňujeme Vás na změnu časů začátků bohoslužeb. Změna platí od září 2017.

Místo a čas konání bohoslužeb naleznete v tabulce níže:

Vanovice, kostel ČCE,

každou neděli, 9:30

Letovice, sál ZUŠ,

2. a 4. neděle v měsíci,       8:00

Jevíčko, zámecká kaple,

1. a 3. neděle v měsíci, 8:00

Horní Smržov, sál OÚ,

2. neděle v měsíci, 14:00

Moravská Chrastová, kostelík ČCE,      

4. neděle, 14:30

 

Orientace na webu : Úvod