Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

 

Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. 

 

Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.

 

Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,

 

vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená "otevři se!".

 

I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.

 

Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.

 

Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."

 

 

Mk 7, 31-37

 

 

_________________________________

 

Bohoslužby v neděli 29. 4. 2018:

 

Vanovice v 9:30

 

 

Kalendář → 17. týden 2018 | Zobrazit měsíční
| |
Datum Čas Událost

100. výročí Českobratské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň.

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem (nejen) evangelické mládeže. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.

Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení.

Pro aktuální informace sledujte zvláštní web věnovaný výročí na adrese www.100letcce.cz, kde naleznete všechny podrobnosti o oslavách sta let naší církve.

Vanovický zvon – Velikonoce 2018

Aktuální Vanovický zvon obsahující duchovní čtení, pozvánky na velikonoční bohoslužby a další události a aktuální informace ze sboru i církve si můžete zobrazit případně stáhnout v sekci Ke stažení.

Ohlášky z neděle 22. 4. 2018

Dnes nám kázáním posloužil v Letovicích i ve Vanovicích bratr farář Jiří Šimsa z Brna, děkujeme.

Dnes odpoledne se budou konat bohoslužby v M. Chrastové ve 14:30, kázat bude bratr farář Filip Keller ze Svitav.

V pondělí se sejdou děti u Chladilů ve Skrchově v 15:30 a ve středu v Boskovicích na faře v 16:00. Ve čtvrtek se bude konat pobožnost v Diakonii a v Paprsku a v 15:30 také v DPS Letovice. V pátek se sejde mládež.

Za týden v neděli budou bohoslužby jen ve Vanovicích v 9:30 hodin (je pátá neděle v měsíci) a sejdeme se již v kostele. Za 14 dní se zúčastní bohoslužeb skupina bratří a sester se zájezdem z Hradce Králové, rádi si prohlédnou po bohoslužbách náš kostel a poslechnou něco o historii sboru.

Pro mládež je určena pozvánka na jarní setkání seniorátní mládeže ve dnech 4. - 6. května do Olešnice na Moravě. Téma této školky je otázka: Proč nejsme jedno? Myšleno na množství křesťanských církví a jejich rozčlenění.

Staršovstvo zahájilo sbírku Jeronýmovy jednoty, která se uskuteční v měsíci květnu. Minulý týden i včera probíhal úklid fary a kostela ve Vanovicích a v M. Chrastové, děkujeme všem zúčastněným za velký kus práce.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

Orientace na webu : Úvod