Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Nový zvon a nová kázání

V sekci ke stažení si můžete přečíst vánoční zvon i aktuální kázání.

Přejeme požehnaný advent i vánoční svátky.

Ohlášky z neděle 8. 12. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Odpoledne ve 14. hodin proběhnou bohoslužby v Horním Smržově, kde nám poslouží farář Ivo David.

Ve středu v 10 hodin proběhnou v DPS Letovice vánoční bohoslužby s Večeří Páně. Srdečně zveme každého, kdo by chtěl přijít.

Ve středu proběhne náboženství od 14 hodin v ZŠ Letovice. Poté bude od 18 hodin následovat biblická pro dospělé.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

V sobotu v 9:30 se sejdeme na faře ke zkoušce vánoční hry.  

Stále si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Dnes večer můžete v ČCE Boskovice navštívit 2. adventní koncert - Pavel Zemen – klavírní recitál, koncert začne v 18:00.

V sobotu 14. 12. 2019 od 17 hodin jsme zváni do modlitebny Církve bratrské v Letovicích na koncert brněnské skupiny AD HOC.

Vydali jsme vánoční Zvon, v kterém je úvaha, biblické zamyšlení i přehled vánočních bohoslužeb.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Ohlášky z neděle 1.12. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích. Na obou místech byla vysluhována VP. Po bohoslužbách ve Vanovicích se ke své pravidelné schůzi sejde staršovstvo.

Ve středu proběhne náboženství od 14. hodin v ZŠ Letovice.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

V sobotu od 15. hodin se sejdou na faře rodiče s malými dětmi. 

Stále si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok.

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Nástěnné kalendáře – dotisk - dopis

Dnes večer můžete v ČCE Boskovice navštívit adventní koncert - Pavel Kolmačka, Karel Vepřek (kytara a poezie), koncert začne v 18:00.

Církev bratrská Svitavy nás zve na přednášku Mgr. Kristy Gerloffové – Proč a jak se modlit za Izrael – v úterý 3. 12. 2019 od 17. hodin v aule multifunkčního centra Fabrika.

Sbírka z 1. adventní neděle bude v celém brněnském seniorátu věnována na podporu Diakonie ČCE – středisek v Brně a v Kloboukách.

Příští neděli se sejdeme v 8. hodin v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích, ve 14. hodin v Horním Smržově, kde nám poslouží  farář Ivo David. 

Ohlášky z neděle 24. 11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Odpoledne v 15 hodin se sejdeme v Moravské Chrastové k ekumenickým bohoslužbám Na památku obětí dopravních nehod.

Ve středu proběhne od 10 hodin bohoslužba v DPS Letovice, proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Stále si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok.

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděle je 1. adventní nedělí, sejdeme se v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích, na obou bohoslužbách bude vysluhována VP. Také se sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi. Sbírka z 1. adventní neděle bude v celém brněnském seniorátu věnována na podporu Diakonie ČCE – středisek v Brně a v Kloboukách.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Ohlášky z neděle 17.11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích.

Ve středu proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok.

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Dnes odpoledne v 17 hodin a 11 minut jsme zváni k celorepublikovému zvonění. Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezní zvony na všech kostelích, kaplích a zvoničkách jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. Ke společnému zvonění zve iniciativa Paměť národa. Kdo má zvon v kostele a možnost zvonit, může se připojit k této ekumenické celostátní iniciativě. Nechť hlahol zvonů připomene třicet svobodných let a zároveň upozorňuje, že o svobodu lze také přijít.

V neděli 24. 11 od 15 hodin proběhnou v Moravské Chrastové ekumenické bohoslužby Na památku obětí dopravních nehod.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Letovicích a v 9:30 ve Vanovicích. Od 15 hpfin budou bohoslužby v Moravské Chrastové.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

 

 

 

ohlášky z neděle 10. 11.

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Ve 14 hodin se sejdeme v Horním Smržově.

Ve středu od 10 hodin se budou konat bohoslužby v DPS Letovice.

Ve středu proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Evangelický kalendář (120Kč), Na každý den (110 Kč), Denní čtení (85 Kč), Zastav se na chvíli (27 Kč).

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Sbor Církve bratrské V Letovicích, nás zve na besední večer u příležitosti 30 let svobody, 16. 11 v 17:00 v modlitebně CB Letovice. Hostem tohoto večera bude kazatel Církve bratrské Pavel Javornický.

V neděli 24. 11 od 15 hodin proběhnou v Moravské Chrastové ekumenické bohoslužby Na památku obětí dopravních nehod.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

ohlášky z neděle 3. 11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích se sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo.

Ve středu z kvůli stávce učitelů odpadá náboženství, proto jsme se rozhodli na středu vyhlásit brigádu na úklid sborové místnosti a zazimování kostela. Brigáda bude probíhat během celého dne, pokud se chcete zúčastnit, tak se prosím zdržte po bohoslužbách kvůli domluvě.

Biblická hodina pro dospělé bude ve středu od 18 hodin, jakj jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Evangelický kalendář (120Kč), Na každý den (110 Kč), Denní čtení (85 Kč).

Právě vychází kniha Blažkovský deník, kniha o místě, kde mnozí z vás poprvé poznali křesťanské společenství, pronikali do hloubky biblických příběhů, učili se žít v přírodě, řezat dřevo a sbírat šišky. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria.

Kniha má přes pět set stran, z toho je tři sta stran textu a v obrazové příloze nejdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže, skautů  i rodinných pobytů našich sborů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy.

Kniha s DVD stojí dohromady 350 Kč. Kdo by měl zájem také o Sázavský deník, může je mít jako balíček za 450 Kč.

Kdo by měl zájem o knihu, nechť se zapíše na objednávkový list.

Příští sobotu 9. 11. 2019 proběhne od 9 hodin v Brně II konvent brněnského seniorátu.

Sbor Církve bratrské V Letovicích, nás zve na besední večer u příležitosti 30 let svobody, 16. 11 v 17:00 v modlitebně CB Letovice. Hostem tohoto večera bude kazatel Církve bratrské Pavel Javornický.

Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na JTD-jubilejní toleranční dar.

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbuKázání na webu

 Ve složce Ke stažení si můžete nově přečíst i kázání z minulé neděle.

Setkávání rodičů a dětí předškolního věku

Setkání rodičů s nejmenšími dětmi se konájí pravidelně každou první sobotu v měsíci na faře ve Vanovicích od 15:00.