Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Pozvánka na přednášku 29. 2. 2020Pozvánka na přednášku 14. 3. 2020Ohlášky z neděle 26. 1. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích na faře, v 14:30 v Moravské Chrastové (v penzionu)

V příštím týdnu se sejdeme ve středu, od 14 hodin k náboženství na ZŠ Letovice, od 18 hodin bude na faře biblická pro dospělé.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii (od 10:30) a v Paprsku (od 13:30)

Mládež se schází podle vlastní domluvy.

Rodiče s malými dětmi se sejdou v sobotu 1. 2. 2020 od 15 hodin.

V neděli 19. ledna nad ránem zemřel ve věku 82 let Jiří Pospíšil z Letovic – Třebětína. Poslední rozloučení proběhlo včera od 10 hodin. Pozůstali dali sboru dar 5 tisíc, upřímně děkujeme.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Sbírka příští týden bude celocírkevní na křesťanskou službu.

Dnes naposledy můžete také přispět do sbírky na pomoc uprchlíkům v Řecku.

Vážené sestry, vážení bratři,

již delší dobu sledujeme s obavami a znepokojením situaci v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Například na ostrově Lesbos je v současné době více než třicet tisíc lidí, což je téměř trojnásobně víc, než je kapacita tamějšího uprchlického tábora. Kritická a často bezvýchodná situace vede k projevům šikany, sebepoškozování i sebevraždám.

Synodní rada rozhodla o uvolnění částky 200 tis. Kč z fondu Sociální a charitativní pomoci ve prospěch české pobočky organizace Lékaři bez hranic, která v této lokalitě působí a poskytuje potřebné formy materiální či odborné psychologické pomoci. Na pomoc uprchlíkům v Řecku zároveň vyhlašujeme mimořádnou sbírku a ve spolupráci s naší Diakonií hledáme další cesty, jak nejlépe a nejúčinněji pomoci.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v 8. hodin v Jevíčku, v 9:30 ve Vanovicích. Proběhne pravidelná schůze staršovstva.

Ohlášky z neděle 19. 1. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích na faře.

V příštím týdnu se sejdeme ve středu od 10 hodin k bohoslužbám v DPS Letovice, od 14 hodin k náboženství na ZŠ Letovice, od 18 hodin bude na faře biblická pro dospělé.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii (od 10:30) a v Paprsku (od 13:30)

Mládež se schází podle vlastní domluvy.

Dnes odpoledne od 15 hodin se koná ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů v kostele sv. Prokopa v Letovicích. Všichni jste srdečně zváni. Kázat bude bratr farář Jiří Bureš.

V sobotu 18. ledna nad ránem zemřel ve věku 86 let po krátké nemoci významný novozákonní teolog a bývalý děkan naší fakulty (1996-1999) Prof. Petr Pokorný. Rozloučení se koná ve sboru Praha - Vinohrady v sobotu 25. ledna 2020 od 14 hodin.

V sobotu 25. ledna 2020 proběhne v našem kostele od 10 hodin poslední rozloučení s panem Jiřím Pospíšilem, který zemřel 18. ledna ve věku 82 let.

Bratr Sedlák dal sboru finanční dar ve výši 1000 Kč u příležitosti 2. výročí úmrtí jeho ženy Milady Sedlákové. Za dar upřímně děkujeme

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Vyhlášení mimořádné sbírky, která potrvá do konce ledna:

Vážené sestry, vážení bratři,

již delší dobu sledujeme s obavami a znepokojením situaci v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Například na ostrově Lesbos je v současné době více než třicet tisíc lidí, což je téměř trojnásobně víc, než je kapacita tamějšího uprchlického tábora. Kritická a často bezvýchodná situace vede k projevům šikany, sebepoškozování i sebevraždám.

Synodní rada rozhodla o uvolnění částky 200 tis. Kč z fondu Sociální a charitativní pomoci ve prospěch české pobočky organizace Lékaři bez hranic, která v této lokalitě působí a poskytuje potřebné formy materiální či odborné psychologické pomoci. Na pomoc uprchlíkům v Řecku zároveň vyhlašujeme mimořádnou sbírku a ve spolupráci s naší Diakonií hledáme další cesty, jak nejlépe a nejúčinněji pomoci.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v 8. hodin v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích, ve 14:30 v Moravské Chrastové.

Kázání na webu

 Ve složce Ke stažení si můžete nově přečíst i kázání z minulé neděle.

Setkávání rodičů a dětí předškolního věku

Setkání rodičů s nejmenšími dětmi se konájí pravidelně každou první sobotu v měsíci na faře ve Vanovicích od 15:00.

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura.