Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby 13. 1. 2018:

 

Jevíčko v 8:00, 

Vanovice v 9:30.

 

 

Alianční týden modliteb a ekumenické bohoslužby – aktualizace

 
Alianční týden modliteb se v roce 2019 uskuteční v týdnu od 6. ledna do 13. ledna. Srdečně jste zváni na následující společná setkání:
 
Pondělí 7. ledna 2019 v 18:00 hodin v modlitebně Církve bratrské v Letovicích.
 
Úterý 8. ledna 2019 v 18:00 hodin v evangelickém kostele v Boskovicích.
 
Čtvrtek 10. ledna 2019 v 18:00 hodin na faře ČCE ve Vanovicích.
 
Pátek 11. ledna 2019 v 18:00 hodin v modlitebně Církve Adventistů sedmého dne na Roubanské.
 
Dovolujeme si Vás upozornit na ZMĚNU:
 
Ekumenická bohoslužba naplánovaná na neděli 20. ledna 2019 v 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Letovicích je z organizačních důvodů zrušena.
 
 

Setkávání rodičů a dětí předškolního věku

Setkání rodičů s nejmenšími dětmi se konájí pravidelně každou první sobotu v měsíci na faře ve Vanovicích od 15:00.

Biblické hodiny pro dospělé

K biblické hodině pro dospělé se scházíme pravidelně každou středu v 18:00 na faře ve Vanovicích.
 

Náboženství

I v letošním roce probíhá výuka náboženství. Děti se na náboženství schází ve škole v Letovicích ve středu ve 14:00 a ve Vanovicích na faře také ve středu v 15:00.

Pokud byste o tuto výuku měli zájem, nebo pokud víte o někom, kdo jej má, kontaktujte prosím farářku sboru nebo pastorační pracovnici. Kontakty naleznete zde.

Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 13. 1. 2019

   
Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:00 v Horním Smržově.
 
V týdnu se uskuteční následující shromáždění: Ve středu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve 14:00 v Letovicích v základní škole. Ve středu v 18:00 se bude ve Vanovicích na faře konat biblická. Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii a v Paprsku ve Velkých Opatovicích. Mládež se v pátek sejde dle domluvy.
 
Písní 118 jsme si připomněli prof. ThDr. Milan Balabána, který zemřel 4. 1. 2019.
 
Dnešní sbírka je na potřeby sboru.
 
Sbírkou za 14 dní, to je 27. 1. chceme podpořit manžele Bebárovy z Nosislavy, kterým 13. prosince vyhořel dům. Manželé jsou členy Nosislavského sboru, jsou to hudebníci. Vít staví cembala a Markéta hudbu studuje a učí. Mají dvě děti na středních školách. Během požáru přišli nejen o střechu nad hlavou, ale také o hudební nástroje, noty, odbornou literaturu a místo, kde mohli pracovat. Dceři, která navštěvuje brněnskou konzervatoř, shořely flétny.
 
Příští neděli se budou konat bohoslužby od 8:00 hodin v Jevíčku, od 9:30 ve Vanovicích na faře. Odpoledne od 15:00 se nekonají ekumenické bohoslužby u sv. Prokopa v Letovicích, ale ve Vanovicích na faře se sejde střední generace ke kávě, čaji a hrám.
 

Orientace na webu : Úvod