Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Pozvánka na brigádu 19. 9. / 31. 10.

Svaz skautů a skautek ČR  -  ČCE farní sbor Vanovice  (projekt „Kostelíček 21“)

Milí přátelé, bratři a sestry,

v tomto měsíci září zahajují naše skautské oddíly roční realizaci projektu „Kostelíček 21“, který finančně dotuje nadace Via v programu Živá komunita. Pojďte s námi společně podpořit zájem o veřejný prostor, zlepšovat sousedské vztahy a vzájemnou důvěru, vytvářet hlubší vztah k místu, kde žijeme.

Zveme vás tímto na společnou brigádu v areálu evangelického kostela v Moravské Chrastové. Přijďte pomoci nejen prací, ale i radou, dobrým nápadem či povzbuzením. Snažíme se vytvořit pěkné místo pro všechny.

 

SOBOTA  19.9. 2020  Evangelický kostelík M.Chrastová      14  -  19 hod.

Terénní úpravy, nátěry, úklid posečené trávy, údržba zeleně, pálení klestu

Doporučujeme pracovní oblečení a vlastní rukavice.

Na závěr bude posezení u ohně s malým občerstvením.

 

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení vaší případné účasti na telefon 732 191 406  /Datinský/ nebo na mailovou adresu

datinskym@seznam.czDěkujeme.

 

Druhá letošní brigáda se uskuteční v sobotu 31.října 2020

Zdravotní sanace lipové aleje a výsadba ovocných stromů.

Pozvánka na koncertLetní sbírka na stavební opravy

Ve farním sboru ČCE ve Vanovicích nás ještě letos čeká několik důležitých oprav. Do kostela zatéká hřebenem střechy. Při poslední opravě střechy (rok 2000) byla krytina kladena původním způsobem, a to bez použití oplechování. Tento způsob je dnes zvláště v exponované oblasti hřebene kvůli změnám povětrnostních podmínek nevyhovující. Proto se chystáme přistoupit k opravě za použití úprav vyhovujících současným požadavkům. Zároveň budou na východní straně střechy pro usnadnění údržby doplněny technické vstupy. Dále bychom rádi na faře vyměnili termostatické hlavice radiátorů, které v budoucnu pomohou ušetřit finance.

BUDEME VELMI VDĚČNÍ, POKUD SE ROZHODNETE NA OPRAVY FINANČNĚ PŘISPĚT NA ÚČET: 43-2211250287/0100

       


Ohlášky z neděle 30. 8. 2020

Dnes jsme slyšeli čtené kázání ze sbírky kázání od faráře Jiřího Tenglera. Naše sestra farářka je nemocná. Přejeme ji brzké uzdravení.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám ráno v 8hodin v Jevíčku a v 9.30 ve Vanovicích. Ve Vanovicích se po bohoslužbách sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii a v Paprsku.

V sobotu 12.září jste srdečně zváni na koncert paní doktorky Ruly Machačové, který se bude konat zde ve Vanovicích, začátek je  v 17 hodin a zahraje Lenka Bartošková na varhany,Gabriela Pléhová na violoncello, Jiří Bělík na hoboj, Vlastimil Bialas na trombu piccolu, Zdeněk Kotouček na housle a paní Machačovou doprovodí na klavír manželé Golubkovi.

Pozvánka je vzadu na stole k rozebrání.

Dnes končí sbírka pro rodinu Podlezlovu, která je postižena červnovou povodní. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.

Druhá sbírka stále pokračuje, na opravu střechy kostela můžete přispívat na účet, do krabice, případně panu pokladníkovi Kamilu Vystavělovi.

V neděli 13.září  jsme zváni do Prostějova na instalaci br. faráře Kamila Vystavěla. Začátek instalace je ve 14.hodin

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

Letní akce v evangelickém kostele

 
Srdečně  zveme na tyto akce:
 
2. srpna v 16:00
zahraje na varhany Dagmar Lžičařová, zazpívá Lydie Jurková a sbor Vlastimil
 
16. srpna v 13:30
přednáška historika Jiřího Bartoně - Mohli Vanovičtí potkat Komenského?
 
16. srpna v 16:00
vystoupí Tomáš Jeřábek (varhany) a jeho hosté
 
12. září v 18:00
koncert MUDr. Rula Machačová a hosté – po 20. ve Vanovicích
 
16. srpna bude sborová neděle, bude vysluhována Večeře Páně, proběhne Výroční sborové shromáždění.
 
Během léta můžete přispět na dvě mimořádné sbírky:
 
1) na opravu střechy kostela ve Vanovicích
2) na pomoc obětem povodně ve Velké Roudce


Pastýřský list Synodního seniora

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm

 

On-line informace

Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line bohoslužeb.

http://bit.ly/e-bohosluzby

Každý den najdete novou úvahu zde

https://soundcloud.com/user-41012488 

Materiál k pobožnostem zde

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

web diakonie ČCE k současné situaci

https://jsmesvami.diakonie.cz/

Kázání na webu

 Ve složce Ke stažení si můžete nově přečíst i kázání z minulé neděle.