Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby v neděli 16. 9. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Kalendář → 38. týden 2018 | Zobrazit měsíční
| |
Datum Čas Událost

100. výročí Českobratrské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň.

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem (nejen) evangelické mládeže. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.

Podrobný program zářijových oslav je ke zhlédnutí zde. Vstup na celocírkevní záříjovou slavnost je zdarma, ubytování a stravování je možné přihlásit do 14. září na adrese www.100letcce.cz/ubytovani/.

Na 16. prosince 2018 je pak v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení.

Pro aktuální informace sledujte zvláštní web věnovaný výročí na adrese www.100letcce.cz, kde naleznete všechny podrobnosti o oslavách sta let naší církve.Pozvánka na setkání zpěváků a gospelových nadšenců do Orlové

Pozvání na setkání jsme dostali od bratra faráře Štěpána Janči z Orlové. Zúčastnít s můžete gospelového workshopu a také závěrečného koncertu, který workshop uzavře. Podrobnosti se dozvíte na www.smilinggospel.cz.Dlaždice ke 174. výročí chrámu ve Vanovicích

Keramické kachle s vyobrazením vanovického kostela je možné objednat u Evy Klíč, cena jedné činí 160 Kč. Jedná se o ruční výrobu Dany Novákové – Keramika u kocoura. Ohlášky z neděle 9. 9. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Letovicích, v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:00 v Horním Smržově. Všude nám poslouží sestra farářka Anna Peltanová.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích.

V tomto týdnu se sejdeme ve čtvrtek 14. 9. k pobožnosti v Paprsku ve Velkých Opatovicích. Ve čtvrtek se také bude konat kontrolní den v Moravské Chrastové.

Dnes odpoledne v 16:00 se bude ve Vanovicích konat koncert Tomáše Jeřábka.

Zájezd ze Vsetína do Vanovic 16. září nepřijede.

27. – 30. září proběhne v Pardubicích oslava 100 let církve a sjezd mládeže. Přihlašování stravy a noclehu bylo prodlouženo do 14. září. Program akce je vyvěšen na nástěnce a také v brožurkách na stole u východu z kostela. Více informací se také dozvíte na www.100letcce.cz.

I v letošním roce bude probíhat výuka náboženství. Pokud byste o tuto výuku měli zájem, nebo pokud víte o někom, kdo jej má, kontaktujte prosím farářku sboru nebo pastorační pracovnici.

Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na podporu Evangelické akademie vynesla 3354 Kč, všem dárcům děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

Orientace na webu : Úvod