Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Oznámení

Bohoslužby se až do odvolání konají pouze ve Vanovicích, v neděli od 9:30. V neděli 24. 1. 2021 se můžete těšit na čtené bohoslužby, kterými poslouží Kamil Vystavěl. 

Děkujeme za pochopení 

Kázání ke stažení

Omlouváme se za dočasný výpadek záložky Ke stažení na našem webu. Než se podaří vše opravit, můžete si stáhnout nedávná kázání z Vanovic na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nH-Fd8NbLc7kbsVnPTaQT971XcO1OtkJ?usp=sharing

K novým opatřením

V sekci ke stažení naleznete nový Vanovický zvon.

Níže si můžete pročíst aktuální nařízení, která naleznete i na tomto odkazu 

https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

O aktuálním dění ve sboru vás budeme informovat na těchto stránkách.

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních (k 30. 11. 2020)


Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 30. listopadu 2020 (20.00 hod.).

 

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.

 

Upozorňujeme, že matice opatření Protiepidemického systému ČR (PES) je pouze indikativní a při každé změně stupně je zapotřebí vyčkat nových mimořádných opatření příslušných orgánů veřejné moci.

Veřejné bohoslužby od pondělí 23. listopadu 2020 do středy 2. prosince 2020

 • bohoslužeb se účastní max. 20 osob
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti)
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • v průběhu bohoslužeb zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Veřejné bohoslužby od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Individuální duchovní péče do soboty 12. prosince 2020

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče lze navštěvovat nezletilé pacienty, pacienty s omezenou svéprávností, pacienty v hospicech a další pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat nezletilé uživatele sociálních služeb, uživatele sociálních služeb s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, uživatele, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (od čtvrtku 3. prosince 2020 lze s negativním testem na koronavirus navštěvovat i ostatní uživatele sociálních služeb)
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění do soboty 12. prosince 2020

 • nekonají se

Konventy do soboty 12. prosince 2020

Svatby a pohřby od pondělí 23. listopadu 2020 do středy 2. prosince 2020

 • obřadu se účastní max. 20 osob
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • v průběhu obřadu zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Svatby a pohřby od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • obřadu se účastní max. 30 osob
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • v průběhu obřadu zpívá max. 10 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Schůze staršovstev a seniorátních výborů do středy 2. prosince 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě

Schůze staršovstev a seniorátních výborů od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • schůze se účastní max. 10 osob

Jiné akce s jakoukoliv účastí do středy 2. prosince 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě
 • zákaz se týká i biblických hodin pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Jiné akce s jakoukoliv účastí od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • akce se ve vnitřních prostorech staveb účastní max. 10 osob, ve vnějších prostorech max. 50 osob
 • platí i pro biblické hodiny pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Provoz farní kanceláře

 • povinné roušky (v budovách)
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li takové osoby ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

Povolávání kazatelek a kazatelů

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Letní sbírka na stavební opravy

Ve farním sboru ČCE ve Vanovicích nás ještě letos čeká několik důležitých oprav. Do kostela zatéká hřebenem střechy. Při poslední opravě střechy (rok 2000) byla krytina kladena původním způsobem, a to bez použití oplechování. Tento způsob je dnes zvláště v exponované oblasti hřebene kvůli změnám povětrnostních podmínek nevyhovující. Proto se chystáme přistoupit k opravě za použití úprav vyhovujících současným požadavkům. Zároveň budou na východní straně střechy pro usnadnění údržby doplněny technické vstupy. Dále bychom rádi na faře vyměnili termostatické hlavice radiátorů, které v budoucnu pomohou ušetřit finance.

BUDEME VELMI VDĚČNÍ, POKUD SE ROZHODNETE NA OPRAVY FINANČNĚ PŘISPĚT NA ÚČET: 43-2211250287/0100

       


Pastýřský list Synodního seniora

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm

 

On-line informace

Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line bohoslužeb.

http://bit.ly/e-bohosluzby

Každý den najdete novou úvahu zde

https://soundcloud.com/user-41012488 

Materiál k pobožnostem zde

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

web diakonie ČCE k současné situaci

https://jsmesvami.diakonie.cz/

Kázání na webu

 Ve složce Ke stažení si můžete nově přečíst i kázání z minulé neděle.