Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby na 3. adventní neděli

16. 12. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Náboženství

I v letošním roce probíhá výuka náboženství. Děti se na náboženství schází ve škole v Letovicích ve středu ve 14:00 a ve Vanovicích na faře také ve středu v 15:00.

Pokud byste o tuto výuku měli zájem, nebo pokud víte o někom, kdo jej má, kontaktujte prosím farářku sboru nebo pastorační pracovnici. Kontakty naleznete zde.

Orientace na webu : ÚvodNáboženství