Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby na 3. adventní neděli

16. 12. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Bohoslužby

Zveme Vás k bohoslužbám a upozorňujeme na změnu časů začátků bohoslužeb – platí od září 2017.

Místo a čas konání bohoslužeb:

Vanovice, kostel ČCE,

každou neděli, 9:30

Letovice, sál ZUŠ,

2. a 4. neděle v měsíci,       8:00

Jevíčko, zámecká kaple,

1. a 3. neděle v měsíci, 8:00

Horní Smržov, sál OÚ,

2. neděle v měsíci, 14:00

Moravská Chrastová, kostelík ČCE,      

4. neděle, 14:30

 

Orientace na webu : ÚvodBohoslužby