Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Bohoslužby

Zveme Vás k bohoslužbám ve Vanovicích i v kazatelských stanicích.

Místo a čas konání bohoslužeb:

Vanovice, kostel ČCE,                                  každou neděli,                      9:30

Letovice, sál ZUŠ,                                          2. a 4. neděle v měsíci,       8:00

Jevíčko, zámecká kaple,                             1. a 3. neděle v měsíci,        8:00

Horní Smržov, sál OÚ,                                 3. neděle v měsíci,               14:00

Moravská Chrastová, kostelík ČCE,        4. neděle,                               14:30