Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby v neděli 21. 10. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Setkávání mládeže

Mládež se bude ve školním roce 2017/2018 scházet v pátek v 18:00 buď v Diakonii v Letovicích (ul. Alšova 3), nebo v kostele v Boskovicích (ul. Hybešova 9). Místo a datum bude upřesněno na webu v této sekci. Letos se budeme scházet společně s boskovickými mládežníky pod vedením bratra faráře Jiřího Bureše.

Na programu bývá kromě duchovního zamyšlení a zpěvu písní i promítání filmů, hraní her anebo přednáška zajímavého hosta. 

Srdečně jsou zváni všichni mladí, a to včetně konfirmandů.

 

Orientace na webu : ÚvodMládež