Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Kázání ke stažení

Omlouváme se za dočasný výpadek záložky Ke stažení na našem webu. Než se podaří vše opravit, můžete si stáhnout nedávná kázání z Vanovic na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nH-Fd8NbLc7kbsVnPTaQT971XcO1OtkJ?usp=sharing