Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Z jednání mimořádného staršovstva v soboru dne 14. 03. 2020 v 18:00 hod ve Vanovicích

Jednání staršovstva bylo svoláno e-mailem ze dne 12. 03. 2020 s rozeslaným sdělením SR ČCE v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR.

Přítomno (8), nepřítomno (11), z toho některé omluveni, jiní k dispozici na e-mailu, mobilu na dálku.

Z programu:      

1) bohoslužby

Veškeré pravidelné bohoslužby (v sídle sboru i kazatelských stanicích) se až do odvolání ruší. Na webových stránky byl vložen odkaz na evangelické on-line bohoslužby z různých sborů.  Po uzdravení farářky (od příští neděle) budou na webu kázání (vč. biblických čtení, modliteb, písní).  Doporučujeme domácí bohoslužby v rodinném kruhu (Bible, EZ+D, NKD+EK, Hesla JB 2020, Denní čtení 2020, sbírky kázání, aj. knihy a tiskoviny...)

2) ostatní shromáždění

Také i ostatní pravidelná shromáždění a setkání (BH, mládež) v týdnu  se až do odvolání ruší. Aktuální situaci můžete sledovat na webových stránkách www.vanovice.evangnet.cz .

ŘKC farnost Letovice nás vyzývá v úterý (17. 3.) ke společnému půstu a modlitbám, každý u sebe doma, avšak v myšlenkách společně. 

3) návštěvy a další

V případě jakékoliv potřeby (konzultace, individuální návštěvy nebo osobní pomoci) jsou k dispozici na mobilních telefonech farářka, pastorační pracovnice, příp. kurátor.  Aktuální informace včetně kontaktů je také na vývěsce za oknem fary.

V případě onemocnění, je nutné omezit osobní styk (návštěvy), konzultovat stav po telefonu. Nezvat si návštěvu, když jsem nemocný. Nejezdit na návštěvu, když jsem nemocný.

4) pohřby

Na konání pohřbů se omezení (zákaz, ani max. počet) nevztahuje. Případné pohřby budou probíhat. Nemůžeme nařídit, aby probíhaly jen v rodinném kruhu, ale v současné situaci platí, že čím méně lidí, tím lépe. I zde je potřebí dodržovat hygienické zásady (rozestup mezi lidmi, omezit podávání rukou, používat osobní dezinfekci, nechodit mezi lidi i jen lehce nemocný.)

Na základě farářkou předloženého návrhu programu, sepsal Tomáš Rozbořil, kurátor

, 15. 03. 2020 17:24