Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

večer nad knihou Job - 24.4. v 18 hodin

V tuto sobotu se znovu sejdeme nad knihou, tentokrát nad knihou Job.

Naším hostem bude Petr Sláma, který vyučuje na evangelické teologické fakultě hebrejštinu a Statý zákon.

Zná odpovědi na spoustu otázek.

Připojit se můžete zde: https://zoom.us/j/97074230904?pwd=N3RTMW53YmNwd3NVRDY2S3E5Q2wxQT09