Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Pozvánka na brigádu 19. 9. / 31. 10.

Svaz skautů a skautek ČR  -  ČCE farní sbor Vanovice  (projekt „Kostelíček 21“)

Milí přátelé, bratři a sestry,

v tomto měsíci září zahajují naše skautské oddíly roční realizaci projektu „Kostelíček 21“, který finančně dotuje nadace Via v programu Živá komunita. Pojďte s námi společně podpořit zájem o veřejný prostor, zlepšovat sousedské vztahy a vzájemnou důvěru, vytvářet hlubší vztah k místu, kde žijeme.

Zveme vás tímto na společnou brigádu v areálu evangelického kostela v Moravské Chrastové. Přijďte pomoci nejen prací, ale i radou, dobrým nápadem či povzbuzením. Snažíme se vytvořit pěkné místo pro všechny.

SOBOTA  19.9. 2020  Evangelický kostelík M.Chrastová      14  -  19 hod.

Terénní úpravy, nátěry, úklid posečené trávy, údržba zeleně, pálení klestu

Doporučujeme pracovní oblečení a vlastní rukavice.

Na závěr bude posezení u ohně s malým občerstvením.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení vaší případné účasti na telefon 732 191 406  /Datinský/ nebo na mailovou adresu

datinskym@seznam.czDěkujeme.

Druhá letošní brigáda se uskuteční v sobotu 31.října 2020

Zdravotní sanace lipové aleje a výsadba ovocných stromů.