Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Plán bohoslužeb v měsíci květnu

03. 05.   08:00   Jevíčko (max. 15 lidí)

17. 05.   08:00   Jevíčko (max. 100 lidí)

17. 05.   09.30   Vanovice (max. 100 lidí)

17. 05.   14:00   Horní Smržov (max. 100 lidí)

24. 05.   08:00   Letovice (max. 100 lidí)

24. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   09:30   Vanovice (max. 100 lidí)

31. 05.   14:30   Moravská Chrastová (max. 100 lidí)

Plán bohoslužeb závisí na vládních nařízeních a doporučení Synodní rady. Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách https://www.ustredicce.cz/. O případné změně Vás budeme informovat.