Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby v neděli 11. 11. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30,

Horní Smržov v 14:00.

 

 

Vanovický zvon – Červenec 2018

Aktuální Vanovický zvon obsahující duchovní čtení, pozvání na sborový den a bohoslužby, pozdravení bratra faráře Jiřího Bureše a představení sestry farářky Anny Peltanové si můžete zobrazit, případně stáhnout v sekci Ke stažení.

Vanovický zvon – Říjen 2018

Aktuální Vanovický zvon obsahuje zamyšlení nad výročím 100 let naší církve, pozvánky na bohoslužby a na další události a aktuální informace ze sboru a církve. Zobrazit nebo stáhnout si jej můžete v sekci Ke stažení.

Orientace na webu : ÚvodPeriodika