Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Paprsek, p.o., Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém celoročním provozu. Nabízí služby sociální péče typu domova pro osoby se zdravotním postižením a službu chráněného bydlení.

Farář či pastorační pracovník z ČCE Vanovice v Paprsku pravidelně zajišťuje pobožnosti.

Úvod o organizaci převzat z webu Paprsek, Velké Opatovice www.paprsek.eu a zkrácen.