Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Oznámení

Ve čtvrtek proběhne čtení pašijí v  Diakonii v Letovicích i v Paprsku ve Velkých Opatovicích.

Velký pátek 2. 4. 2021 - 9.30 hodin - kostel Vanovice, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

Bílá sobota 3. 4. 2021 - 13.00 -17.00 hodin - křížová cesta pro děti v kostele ve Vanovicích a jeho okolí

Neděle velikonoční 4. 4. 2021 - 9.30 hodin - kostel Vanovice, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, 14.30 hodin - kostel Moravská Chrastová, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně