Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 9:30 ve Vanovicích a ve 14:30 v Moravské Chrastové. Na obou místech bude dnes vysluhována VP. Ráno před bohoslužbami jsme se sešli k férové snídani.

Zítra od 17 hodin proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele – pokud se jich chcete zúčastnit a zatím nemáte odvoz, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Zveme vás na přednášku Jak zachovat Paměť národa, kterou přednese Mikuláš Kroupa (ředitel organizace Post Bellum) v úterý 9. června, od 11 hodin ve FS ČCE Brno Židenice

Srdečně zveme také na koncert Karla Mužátka (trubka) a Matěje Boka (varhany), který proběhne v našem kostele 21. černa 2020 od 17 hodin.

Dnešní sbírka je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám od 8 hodin v Jevíčku a od 9:30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích proběhne pravidelná schůze staršovstva.