Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 30. 8. 2020

Dnes jsme slyšeli čtené kázání ze sbírky kázání od faráře Jiřího Tenglera. Naše sestra farářka je nemocná. Přejeme ji brzké uzdravení.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám ráno v 8hodin v Jevíčku a v 9.30 ve Vanovicích. Ve Vanovicích se po bohoslužbách sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii a v Paprsku.

V sobotu 12.září jste srdečně zváni na koncert paní doktorky Ruly Machačové, který se bude konat zde ve Vanovicích, začátek je  v 17 hodin a zahraje Lenka Bartošková na varhany,Gabriela Pléhová na violoncello, Jiří Bělík na hoboj, Vlastimil Bialas na trombu piccolu, Zdeněk Kotouček na housle a paní Machačovou doprovodí na klavír manželé Golubkovi.

Pozvánka je vzadu na stole k rozebrání.

Dnes končí sbírka pro rodinu Podlezlovu, která je postižena červnovou povodní. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.

Druhá sbírka stále pokračuje, na opravu střechy kostela můžete přispívat na účet, do krabice, případně panu pokladníkovi Kamilu Vystavělovi.

V neděli 13.září  jsme zváni do Prostějova na instalaci br. faráře Kamila Vystavěla. Začátek instalace je ve 14.hodin

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.