Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 26. 1. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích na faře, v 14:30 v Moravské Chrastové (v penzionu)

V příštím týdnu se sejdeme ve středu, od 14 hodin k náboženství na ZŠ Letovice, od 18 hodin bude na faře biblická pro dospělé.

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii (od 10:30) a v Paprsku (od 13:30)

Mládež se schází podle vlastní domluvy.

Rodiče s malými dětmi se sejdou v sobotu 1. 2. 2020 od 15 hodin.

V neděli 19. ledna nad ránem zemřel ve věku 82 let Jiří Pospíšil z Letovic – Třebětína. Poslední rozloučení proběhlo včera od 10 hodin. Pozůstali dali sboru dar 5 tisíc, upřímně děkujeme.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Sbírka příští týden bude celocírkevní na křesťanskou službu.

Dnes naposledy můžete také přispět do sbírky na pomoc uprchlíkům v Řecku.

Vážené sestry, vážení bratři,

již delší dobu sledujeme s obavami a znepokojením situaci v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Například na ostrově Lesbos je v současné době více než třicet tisíc lidí, což je téměř trojnásobně víc, než je kapacita tamějšího uprchlického tábora. Kritická a často bezvýchodná situace vede k projevům šikany, sebepoškozování i sebevraždám.

Synodní rada rozhodla o uvolnění částky 200 tis. Kč z fondu Sociální a charitativní pomoci ve prospěch české pobočky organizace Lékaři bez hranic, která v této lokalitě působí a poskytuje potřebné formy materiální či odborné psychologické pomoci. Na pomoc uprchlíkům v Řecku zároveň vyhlašujeme mimořádnou sbírku a ve spolupráci s naší Diakonií hledáme další cesty, jak nejlépe a nejúčinněji pomoci.

Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v 8. hodin v Jevíčku, v 9:30 ve Vanovicích. Proběhne pravidelná schůze staršovstva.