Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 24. 5. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích v 9:30 ve Vanovicích. Děkujeme církvi bratrské za zapůjčení prostor pro bohoslužby v Letovicích.

Pobožnost v Diakonii v Letovicích proběhne ve čtvrtek 28. května od 10:30. Ostatní pravidelná shromáždění se zatím nekonají, o všech novinkách, které se dozvíme, vás budeme informovat.

V pondělí 1. června proběhnou ekumenické svatodušní bohoslužby ve Velkých Opatovicích v katolickém kostele od 17 hodin – pokud chcete jet, zapište se prosím do listinu vzadu v kostele.

Děkujeme vám všem za to, že dodržujete hygienická nařízení – udržujete rozestup, nosíte roušku, u dveří z kostela naleznete nádobu s desinfekcí.

Děkujeme za vaši obětavost v době karantény. Radujeme se z toho, že se opět smíme potkávat

Příští neděle je pátou nedělí v měsíci – bohoslužby budou ve Vanovicích od 9:30, je to svatodušní neděle – bude vysluhována VP (při té nemusíme mít roušky) a bude připraven program pro děti. Před bohoslužbou budeme pořádat od 8 hodin férovou snídani před kostelem nebo na faře (podle toho co nám počasí dovolí). Bude se podávat fairtrade káva, čaj kakao a k tomu může každý přinést nějaký svůj výrobek (buchtu, bábovku, chléb…). Všichni jste srdečně zváni.

Odpoledne ve 14:30 budou proběhnou bohoslužby v Moravské Chrastové, i zde bude vysluhována VP.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru. Sbírka příští týden je celocírkevní pro Diakonii – letos je věnována na podporu Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s těžkým postižením.

Do konce května také můžete přispívat na JJ, kdo by stál o sběrací listiny, tak jsou k dispozici.