Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 24. 11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Letovicích, v 9.30 ve Vanovicích. Odpoledne v 15 hodin se sejdeme v Moravské Chrastové k ekumenickým bohoslužbám Na památku obětí dopravních nehod.

Ve středu proběhne od 10 hodin bohoslužba v DPS Letovice, proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Stále si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok.

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděle je 1. adventní nedělí, sejdeme se v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích, na obou bohoslužbách bude vysluhována VP. Také se sejde staršovstvo ke své pravidelné schůzi. Sbírka z 1. adventní neděle bude v celém brněnském seniorátu věnována na podporu Diakonie ČCE – středisek v Brně a v Kloboukách.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.