Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky 1. 1. 2020

Dnes se scházíme k bohoslužbám s VP zde ve Vanovicích od 9:30.

Příští bohoslužby budou 5. ledna.  Sejdeme se v 8 hodin v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích na faře. Po bohoslužbách ve Vanovicích se uskuteční pravidelná schůze staršovstva.

V příštím týdnu bude probíhat Alianční týden modliteb. Bohoslužby v našem sboru budou v pondělí 6. 1. 2020, kázat bude Petr Asszonyi. Rozpis celého týdne naleznete na nástěnce v chodbě.

Kvůli Aliančnímu týdnu se neuskuteční středeční biblická.

18. ledna 2020 se můžete v Brně zúčastnit Sboropění.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Máme pro vás leták od ÚCK k financování církve. Těchto letáků máme velké množství, můžete si vzít libovolné množství případně je šířit dál.

Přejeme Vám požehnané Vánoční svátky i nový rok 2020.