Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Letní sbírka na stavební opravy

Ve farním sboru ČCE ve Vanovicích nás ještě letos čeká několik důležitých oprav. Do kostela zatéká hřebenem střechy. Při poslední opravě střechy (rok 2000) byla krytina kladena původním způsobem, a to bez použití oplechování. Tento způsob je dnes zvláště v exponované oblasti hřebene kvůli změnám povětrnostních podmínek nevyhovující. Proto se chystáme přistoupit k opravě za použití úprav vyhovujících současným požadavkům. Zároveň budou na východní straně střechy pro usnadnění údržby doplněny technické vstupy. Dále bychom rádi na faře vyměnili termostatické hlavice radiátorů, které v budoucnu pomohou ušetřit finance.

BUDEME VELMI VDĚČNÍ, POKUD SE ROZHODNETE NA OPRAVY FINANČNĚ PŘISPĚT NA ÚČET: 43-2211250287/0100