Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Letní akce v evangelickém kostele

 
Srdečně  zveme na tyto akce:
 
2. srpna v 16:00
zahraje na varhany Dagmar Lžičařová, zazpívá Lydie Jurková a sbor Vlastimil
 
16. srpna v 13:30
přednáška historika Jiřího Bartoně - Mohli Vanovičtí potkat Komenského?
 
16. srpna v 16:00
vystoupí Tomáš Jeřábek (varhany) a jeho hosté
 
12. září v 18:00
koncert MUDr. Rula Machačová a hosté – po 20. ve Vanovicích
 
16. srpna bude sborová neděle, bude vysluhována Večeře Páně, proběhne Výroční sborové shromáždění.
 
Během léta můžete přispět na dvě mimořádné sbírky:
 
1) na opravu střechy kostela ve Vanovicích
2) na pomoc obětem povodně ve Velké Roudce