Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Kudykam

Mládežnická vokálně-instrumentální skupina KUDYKAM působí ve vanovickém sboru od roku 2009. Kudykam můžete slyšet na koncertech především po kostelech v blízkém i vzdálenějším okolí Vanovic. Členové skupiny také občas doprovází nedělní bohoslužby ve vanovickém evangelickém kostele. 

"Zpíváme a hrajeme hned z několika důvodů. Baví nás hudba a zpěv. Samozřejmě jsme také rádi spolu, a tak spolu děláme to, co nás baví. Chceme vzdávat chválu Bohu, našemu Otci a Ježíši Kristu, našemu Pánu. Také chceme svým zpěvem rozdávat lidem radost a předávat jim dobrou zprávu, aby mohli také mít něco z toho, co jsme my sami dostali."

Repertoár skupiny se skládá z chval, spirituálů, upravených písní ze zpěvníků Svítá, Hosana, Chvalozpěvy...  

V roce 2013 Kudykam vydal své první CD nazvané Je krásné být Božím dítětem, v roce 2015 se uskutečnílo nahrávání dalšího CD s názvem Z Betléma se ozývá, které obsahuje, jak název napovídá, písně vánoční. Obě tato CD je možné zakoupit na faře ve Vanovicích nebo při koncertech skupiny Kudykam. 

Několik nahrávek z koncertů je možné poslechnout zde.

Také na youtube můžete najít několik videí, kde Kudykam vystupuje. Na videích níže můžete zhlédnout záznam písně z koncertu v Boskovicích v březnu 2017 a záznam celého koncertu ze Svitav v roce 2012.

Činnost souboru můžete podrobněji sledovat na facebookových stránkách Kudykamu.

Pokud chcete členy Kudykamu kontaktovat, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na vedoucí souboru
Danielu Chladilovou | d.chladilova@seznam.cz.