Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Kontakty


Sestra farářka Anna Peltanová:

+420 737 279 275 | anna.peltanova@evangnet.cz 

 

Sestra Daniela Chladilová, pastorační pracovnice:

+420 723 033 620 | dchladilova@seznam.cz

 

Bratr Tomáš Rozbořil, kurátor:

+ 420 721 475 008 | rozboril@szdc.cz