Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

K novým opatřením

V sekci ke stažení naleznete nový Vanovický zvon.

Níže si můžete pročíst aktuální nařízení, která naleznete i na tomto odkazu 

https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

O aktuálním dění ve sboru vás budeme informovat na těchto stránkách.

Pravidelná shromáždění v týdnu se nekonají nebo jsou online.

Bohoslužby se do 22. 11. nekonají. Bohoslužby 29. 11. budou, přesné informace k nim najdete během týdne na stránkách sboru i ve vašiich emailech. 

Vanovický kostel bude v neděli mezi 9. a 11. hodinou otevřen, přítomni smí být jen 2 lidé / 1 domácnost .

V přípapadě zájmu o domácí bohoslužby se obraťte na sestru farářku.

Přejeme hodně sil, hojnost Božího požehnání a pevné zdraví.