Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Adopce na dálku a dívka Judith

Vanovický sbor od roku 2008 podporuje při studiu dívku Judith z Ugandy. Judith ráda hraje košíkovou a hlásí se ke katolické křesťanské církvi. Bydlí u babičky, která se o ni stará, protože její rodiče ji opustili a našli si jiné partnery. Judith je veselá a tvrdě pracuje. Ráda pomáhá s prací v domácnosti a ostatním se školními úlohami. Na vlastní půdě pěstují maniok, fazole a kukuřici. Nemají žádná domácí zvířata. Otec jim občas pošle nějaké peníze, ale jinak nemají žádný trvalý příjem, který by zajistil dětem vzdělání. Na babičce, která je již ve špatném zdravotním stavu a pokročilém věku, je Judith zcela závislá.


Fotografie z roku 2018.