Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Pozvání od katolického kněze z Letovic (Jiřího Brtníka)

Bratři, sestry, dnes papež František pozval všechny křesťany na celém světě, abychom se společně tuto středu 25. března (kdy si připomínáme Kristovo početí - 9 měsíců před jeho narozením) ve 12 hodin spojili k modlitbě Páně.