Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

ohlášky z neděle 3. 11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích. Po bohoslužbách ve Vanovicích se sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo.

Ve středu z kvůli stávce učitelů odpadá náboženství, proto jsme se rozhodli na středu vyhlásit brigádu na úklid sborové místnosti a zazimování kostela. Brigáda bude probíhat během celého dne, pokud se chcete zúčastnit, tak se prosím zdržte po bohoslužbách kvůli domluvě.

Biblická hodina pro dospělé bude ve středu od 18 hodin, jakj jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok. Evangelický kalendář (120Kč), Na každý den (110 Kč), Denní čtení (85 Kč).

Právě vychází kniha Blažkovský deník, kniha o místě, kde mnozí z vás poprvé poznali křesťanské společenství, pronikali do hloubky biblických příběhů, učili se žít v přírodě, řezat dřevo a sbírat šišky. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria.

Kniha má přes pět set stran, z toho je tři sta stran textu a v obrazové příloze nejdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže, skautů  i rodinných pobytů našich sborů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy.

Kniha s DVD stojí dohromady 350 Kč. Kdo by měl zájem také o Sázavský deník, může je mít jako balíček za 450 Kč.

Kdo by měl zájem o knihu, nechť se zapíše na objednávkový list.

Příští sobotu 9. 11. 2019 proběhne od 9 hodin v Brně II konvent brněnského seniorátu.

Sbor Církve bratrské V Letovicích, nás zve na besední večer u příležitosti 30 let svobody, 16. 11 v 17:00 v modlitebně CB Letovice. Hostem tohoto večera bude kazatel Církve bratrské Pavel Javornický.

Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na JTD-jubilejní toleranční dar.