Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Ohlášky z neděle 17.11. 2019

Dnes jsme se sešli k bohoslužbám v 8 hodin v Jevíčku, v 9.30 ve Vanovicích.

Ve středu proběhne také náboženství a Biblická hodina pro dospělé tak, jak jsme zvyklí.  

Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnostem v Diakonii a v Paprsku.

Mládež se sejde dle vlastní domluvy.

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout a zakoupit periodika na příští rok.

Můžete si také prohlédnout případně objednat knihu Blažkovský deník.

Dnes odpoledne v 17 hodin a 11 minut jsme zváni k celorepublikovému zvonění. Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezní zvony na všech kostelích, kaplích a zvoničkách jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. Ke společnému zvonění zve iniciativa Paměť národa. Kdo má zvon v kostele a možnost zvonit, může se připojit k této ekumenické celostátní iniciativě. Nechť hlahol zvonů připomene třicet svobodných let a zároveň upozorňuje, že o svobodu lze také přijít.

V neděli 24. 11 od 15 hodin proběhnou v Moravské Chrastové ekumenické bohoslužby Na památku obětí dopravních nehod.

V sobotu 30. 11. proběhne v Brně 2 seniorátní konference určená pro presbytery. Prosím starší našeho sboru, aby o své účasti uvažovali, případně se doptali na další informace.

Příští neděli se sejdeme v 8 hodin v Letovicích a v 9:30 ve Vanovicích. Od 15 hpfin budou bohoslužby v Moravské Chrastové.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru.