Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby na 3. adventní neděli

16. 12. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

Ohlášky z neděle 2. 12. 2018

Dnes se scházíme k pravidelným bohoslužbám ráno v 8:00 v Jevíčku a v 9:30 ve Vanovicích. Protože je 1. adventní neděle, tak je na obou místech vysluhována Večeře Páně. Po bohoslužbách ve Vanovicích se ke své pravidelné schůzce sejde staršovstvo.

V týdnu se konají tyto akce: Ve středu se sejdou děti k vyučování náboženství a to ve 14:00 v Letovicích v základní škole. Středeční biblická pro dospělé se v tomto ani v následujícím týdnu konat nebude. Ve čtvrtek se sejdeme k pobožnosti v Diakonii. V pátek se sejde mládež v Boskovicích, možná přijde i host.

Pozvánky na různé adventní akce jsou na nástěnce v chodbě.

V sobotu 15. 12. v 17:00 vystoupí v Moravské Chrastové cimbálová muzika A. Stehlíka.

Dnešní sbírka je seniorátem vyhlášená jako sbírka na podporu seniorátních středisek Diakonie ČCE.

Příští neděli se budou konat bohoslužby od 8:00 v Letovicích, od 9:30 ve Vanovicích a od 14:00 v Horním Smržově.

 

Orientace na webu : ÚvodOhláškyOhlášky z neděle 2. 12. 2018