Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

 

_________________________________

 

 

Bohoslužby na 3. adventní neděli

16. 12. 2018:

 

Jevíčko v 8:00,

Vanovice v 9:30.

 

 

100. výročí Českobratrské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň.

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem (nejen) evangelické mládeže. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.

Podrobný program zářijových oslav je ke zhlédnutí zde. Vstup na celocírkevní záříjovou slavnost je zdarma, ubytování a stravování je možné přihlásit do 14. září na adrese www.100letcce.cz/ubytovani/.

Na 16. prosince 2018 je pak v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení.

Pro aktuální informace sledujte zvláštní web věnovaný výročí na adrese www.100letcce.cz, kde naleznete všechny podrobnosti o oslavách sta let naší církve.Orientace na webu : Úvod → [nezařazeno] → 100. výročí Českobratrské církve evangelické